Hantera sidor

Välj "Hantera sidor" från adminpanelen. Här kan du radera, gömma, kopiera och skapa nya tomma sidor. Alla sidor som är markerade med "Visas" i grönt syns också i navigeringen (menyn) på hemsidan. Om du vill ha en sida som inte syns i menyn av någon anledning så klickar du i rutan längst till vänster och väljer "Göm" från knappen "Åtgärder" ovanför. För att ändra ordning hur sidorna syns i navigeringen gör du enkelt genom att dra och släppa till önskad ordning. 

Pennan: Genom att klicka på symbolen med en penna till höger kommer du till redigeringsläge på respektive sida. 

Ögat: Klicka på ögat för att se den aktuella sidan.

Skapa sida: Klicka på knappen för att skapa en ny tom sida.

Välj vilken sida du vill utföra en åtgärd på genom att klicka i rutan längst till vänster och välj åtgärd.

Radera: Tar bort en sida permanent

Göm: Sidan är publicerad och synlig men visas inte i navigeringen (menyn)

Publicera: Publicera utkast. Om du valt att gömma en sida så kan du med publicera välja att visa den igen. 

Utkast: Välj utkast för att spara en sida som inte är färdig att publicera ännu.

Kopiera: Kopiera en befintlig sida med allt innehåll.