Formulär

Gå till Adminpanelen och välj "Formulär" från knappen bredvid Moln8 symbolen.

Knappen "visa svar" gör det möjligt att se alla som fyllt i ett kontaktformulär samt att exportera det till en excelfil.

Klicka på symbolen med en penna för att redigera formuläret eller klicka på symbolen med ögat för att visa formulär.

Titel: Här kan du byta namn på formuläret. Det visas i ämne när någon fyller i ett nytt formulär som skickas till dig.

Fält: I dagsläget vill vi att ni kontaktar oss för att göra förändringar i formulär eftersom det inte är helt enkelt.

Mottagare för epost: Fyll i e-postadressen du vill att formulärsvaren går till och klicka på den gröna + knappen och glöm inte att "Spara".

Avancerade inställningar: Här har du möjlighet att ändra innehållet i bekräftelsemail och välja en egen GDPR-text samt förändra ärenderad och sidfot.